Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 372/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

ze skargi J.L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [..] sierpnia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia...
J.L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [..] sierpnia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania., W uzasadnieniu...

VII SAB/Wa 184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska ( art. 27 a, ust. 1ustawy)., Z powyższego wynika, co także wielokrotnie wyjaśniał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
stwierdzi, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej do spraw ochrony środowiska oraz ochrony przyrody., Organ został powołany...

IV SA/Wa 2472/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-12

w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania jako niedopuszczalną., Naczelny...

IV SA/Wa 62/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-31

niejawnym sprawy ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia pisma...
Środowiska z dnia [...] listopada 2016 r. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania., W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł...

IV SO/Wa 39/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-30

w sprawie ze skargi na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2016 r. (zarejestrowanej pod sygn. akt IV SA/Wa 2472/16)., Wojewódzki Sąd...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy...

I OZ 627/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym...
najmniejszej wątpliwości, że nie może ona zostać uwzględniona., W sprawie J.L. wniósł skargę na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie pozostawienia odwołania...

I OZ 676/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2016 r...
., sygn. akt IV SA/Wa 62/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie J. L. w sprawie z jego skargi na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

I OZ 786/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-06

na postanowienie z 23 marca 2017 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] 2016 r., W uzasadnieniu...
zażalenia J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 2472/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-20

2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2472/16, odrzucającego skargę J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2472/16, odrzucającego skargę J. L. na pismo Generalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 1475/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w J. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] o pozostawieniu odwołania Stowarzyszenia bez rozpatrzenia., Skarga podpisana została przez Przewodniczącego...
1   Następne >   +2   6