Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Po 112/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-06

których okupanci stosowali represję pracy niewolniczej w zaostrzonej formie. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja przymusowo zatrudnionych, izolowanych od dotychczasowego środowiska...
Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Arolsen przedstawił m. in. długoletni (do dnia 31 grudnia 1977 r.) dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań Albert de Cocatrix (w Biuletynie...

IV SA/Po 356/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-21

z dnia [...] roku Dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w nawiązaniu do pisma organu z dnia...
lat 60, później powyżej lat 50), chorych i ułomnych kierowano do hali nr 1, skąd wywożono do różnych miejscowości Generalnej Guberni. Osoby zdolne do pracy kierowano...

IV SA/Wa 2201/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

lub osoby represjonowanej., Prezes IPN w decyzji z dnia [...] października 2007r. znak [...] i Dyrektor Oddziału IPN w [...] w prawomocnej i ostatecznej decyzji z dnia 15...
wewnętrznych;, 6) Akademia Spraw Wewnętrznych;, 7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;, 8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...