Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

V SA/Wa 6/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-26

projektu: Inwestycja sieci kan. I oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym. adaptacja do zmian klimatu POIS 2014-2020' co spowodowało przyjęcie do ewidencji środków...
uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień złożenia skargi wysokość zadłużenia wynosi 3...

III SA/Gl 1477/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-08

dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw., Wyjaśniła, że badając...
Jankiewicz (spr.), Protokolant Starszy referent Małgorzata Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2017 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej...

III SA/Gl 1480/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-08

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób...
Orzepowska-Kyć (spr.), Protokolant Damian Szczurowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2017 r. przy udziale - sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby...