Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 97/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-13

niejawnym sprawy ze skargi A. S. na czynności Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu postanawia odrzucić skargę...
. Pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. A. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na czynności Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...

I OSK 1437/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-06

(...) podpisane przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Zamość (pod warunkiem, że autor pisma działał...
Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Zamość (pod warunkiem, że autor pisma działał z upoważnienia Prezydenta...

IV SA/Gl 164/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-07

określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, o czym mowa w art. 90 ust. 1 w/w ustawy., Zasady...
ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony...

II SA/Wa 2033/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-27

nr [...], nie jest uciążliwa dla środowiska i ludności oraz spełnia wymagania sanitarne, co w szczególności wynika z protokołu pomiarów pola elektromagnetycznego wykonanych dla celów ochrony...
., Nr [...] oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. z dnia [...] września 2006 r., Nr [...]., przyznającej Panu...