Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 794/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

określony w artykule 33 ust. 1b ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi, że jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska łub regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał...
decyzji Komendanta Głównego Policji niewłaściwą interpretację przepisów o uśmiercaniu zwierząt, wadliwą interpretację art. 4 oraz art. 33 ustawy o ochronie zwierząt...