Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1353/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

.), Protokolant specjalista Monika Gieroń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2018 r., 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego G. W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...

II SA/Wa 932/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...] lutego 2018 r.; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. L. kwotę 200 zł...
(słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej...

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2012 r...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 319/12 z jego skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II SAB/Wa 140/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 września 2017 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Ochrony Środowiska polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej w zakresie określonym we wniosku. Wniosła o zobowiązanie Generalnego Dyrektora do wykonania obowiązku...

II SAB/Wa 141/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 września 2017 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
przez B. J., pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. wniosła skargę na bezczynność Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej...

I OZ 1311/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

odrzucające skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji...
Fundacji [...] z siedzibą w S. w sprawie z jej skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 sierpnia 2012 r...

II SAB/Wa 50/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odmówić...
Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2012 r., o udostępnienie...

II SAB/Wa 50/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

Fundacji [...] z siedzibą w S. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji...
w Warszawie na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem...

II SA/Wa 2533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2020 nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji, 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego...

I OSK 557/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi J.K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
SAB/Wa 319/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J.K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku...
1   Następne >   +2   +5   10