Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 554/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-07

niejawnym w sprawie ze skargi Gminy [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
w Warszawie w punkcie pierwszym odrzucił skargę Gminy [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2017 r...

IV SA/Wa 554/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-27

niejawnym sprawy ze skargi Gminy [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
(sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego. Skarżąca, Gmina [...] złożyła skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] stycznia 2017 r...

IV SA/Wa 2719/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-20

niejawnym sprawy ze skargi Spółki [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nakazania przywrócenia...
skarga Spółki [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nakazania podjęcia działań mających na celu...

I OSK 2619/15 - Wyrok NSA z 2016-10-12

oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - pod kątem ewentualnego naruszenia przez nie przepisów prawa i w miarę potrzeby winien je uchylić. Sąd...
oddalona przez Sąd I instancji., Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2013 r., jako ostateczna, przesądziła za to o charakterze inwestycji...

IV SAB/Wa 49/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-18

roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku postanawia: odrzucić skargę. W piśmie...
Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpatrzeniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. z dnia...

II SA/Bk 789/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-23

w przedmiocie uzupełnienia materiału dowodowego o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., jest bezprzedmiotowy z uwagi na fakt...
[...].10.2014r. zatytułowane 'odpowiedź na skargę' wraz z odpisem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2013r., Wnosząc o oddalenie skargi uczestnik...

IV SA/Wa 96/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

., poz. [...], decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] października 2011 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora...
, że na projektowaną trasę linii złożyli skargę do WSA na stronę przeciwną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na stronę przeciwną Radę Gminy K. oraz, że po wydaniu...

II SA/Bk 1024/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-26

przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, w sytuacji gdy z decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. [...] wynikają dla powyższego...
zmiany wpływu decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013r. znak [...] zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B...

IV SA/Wa 556/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

. na posiedzeniu niejawnym skargi Gminy [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
skargę na wskazane w sentencji postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] listopada...

IV SA/Wa 1048/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

Ochrony Środowiska w W. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].05.2013 r., Podano, że przedmiotowa inwestycja została uznana przez Parlament...
w W. z dnia [...].10.2011 r., oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2012 r. nie jest warunkiem niezbędnym do rozstrzygnięcia w trybie art...
1   Następne >   +2   +5   +10   12