Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 114/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

prowadzonego postępowania administracyjnego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony...
. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego I. M. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

IV SAB/Wa 103/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-25

. na przewlekłość postępowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po wydaniu decyzji Generalnego Dyrektora...
.', z siedzibą w T., złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania...

IV SAB/Wa 408/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-08

SAB/Wa 466/18 zobowiązał Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] grudnia...
wyrokiem, stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził...

IV SAB/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłość postępowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jednocześnie skargę na przewlekłość postępowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na postanowienie tego organu...

IV SAB/Wa 1346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

prowadzenia postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołań I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia...
z aktami administracyjnymi sprawy; II. stwierdza, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania administracyjnego; III...

IV SAB/Wa 1427/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w przedmiocie rozpatrzenia odwołania 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony...
., nr [...] - w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się przewlekłego...

IV SAB/Wa 384/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

w [...] na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpoznania odwołania Towarzystwa [...] z siedzibą w [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OSK 1753/20 - Wyrok NSA z 2020-10-13

w dniu 13 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w przedmiocie rozpoznania odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 6 lutego 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OSK 1624/19 - Wyrok NSA z 2019-10-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. sygn. akt IV SAB/Wa 194/18 w sprawie ze skargi...
A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

IV SAB/Wa 14/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji 1) zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia odwołania...
z aktami sprawy, 2) stwierdza, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się przewlekłości w rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w pkt 1; 3) stwierdza...
1   Następne >   +2   5