Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

przez właściwy organ orzekający w zakresie obrotu odpadami, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak zaś wynika z dołączonej na rozprawie do akt, decyzji z dnia...
Inspektora Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów., Mając powyższe na uwadze, organ celny wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska...

I SA/Ka 1735/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-07

obowiązującego prawa uważany za przywóz odpadu i dopuszczalny jedynie za zezwoleniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska /art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach/, przy czym...
Inspektora Ochrony Środowiska na import odpadów wydano przedstawioną na wstępie decyzję pierwszoinstancyjną, która zaskarżona została odwołaniem., Odnosząc się zatem...

III SA/Gl 997/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-27

: [...]., Zaznaczył, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] r. nr [...], umorzył wszczęte postępowanie w sprawie...
tego samego stanu faktycznego, na bazie identycznych dokumentów, jedna decyzja administracyjna została wydana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i stała się decyzją...

SA/Sz 1586/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-27

mimo przedłożenia przez niego zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, pozwalającego mu na wprowadzenie na polski obszar celny odpadu w postaci bawełnianej odzieży...
, że w przypadku odzieży używanej klasyfikowanej do kodu PCN 6309 posiadanie zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska nie zwalnia z obowiązku uzyskania...

GSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-01-31

na czyściwo, ciąży obowiązek uzyskania zarówno decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, jak i pozwolenia Ministra Gospodarki na przywóz odzieży używanej wydanego w ramach...
decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwala importerowi jedynie na przywóz z zagranicy odpadów w postaci odzieży używanej z bawełny, a nie bawełnianej odzieży...

III SA/Gl 304/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-02

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określone w wyniku postępowania kontrolnego...
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone w wyniku postępowania kontrolnego...

I SA/Gd 373/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-14

w Ł. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 14 lutego 2003 r., nr [...]; z dnia 14 lutego 2003 r., nr [...]; z dnia 14 lutego 2003 r., nr [...]; z dnia 12 listopada 2003...
r., nr [...]; z dnia 12 listopada 2003 r., nr [...]; w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru 1. uchyla zaskarżone decyzje i zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz...

V SA/Wa 1731/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

Środowiska mieściły się inne koszty nie związane z uzyskanym trofeum. Zdaniem Dyrektora IAS jeśli podzielimy kwotę [...] USD przez średnią cenę 1 cala rogu...
Łukaszewicz, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie...

V SA/Wa 25/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

, przesłanek do przyjęcia by w kwocie 85.470 USD wykazanej w piśmie Ministerstwa Środowiska mieściły się inne koszty nie związane z uzyskanym trofeum. Zdaniem Dyrektora IAS...
WSA - Konrad Łukaszewicz, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 września 2020 r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Ol 187/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-05

może być wyższa., Dyrektor Izby Celnej uznał również za chybiony zarzut naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony życia prywatnego, codziennego decydowania o swoim życiu osobistym...
sędzia WSA Przemysław Krzykowski Protokolant stażysta Agnieszka Kunkel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora...
1   Następne >   2