Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 1338/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

są dla pierwszej instancji wiążące)., W przedmiotowej sprawie decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Minister Środowiska uchylił poprzednią decyzję Dyrektora Generalnego Lasów...
odwołania W. K. od decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2013 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Okręgowego Zarządu Lasów...

I SA/Wa 1985/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

. nr [...] po rozpatrzeniu odwołania W. K. od decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności...
. W., W. K. pismem z dnia 9 września 2013 r. wniosła odwołanie od decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] sierpnia 2013 r., Po przeanalizowaniu akt sprawy...