Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 129/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony...
. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do czasu ustanowienia planu ochrony...

V SA/Wa 2662/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9. Wpisy...
) oraz, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Ł. potwierdził, iż w na rok 2014 rezerwat przyrody 'J.' nie posiada ustanowionego planu ochrony ani zadań...

I SA/Bd 723/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

prawnej wydania zaskarżonej decyzji,, - art. 75 § 1 k.p.a. poprzez oparcie zaskarżonej decyzji na podstawie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ekspertyzy...
zaskarżonej decyzji na podstawie opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ekspertyzy prawnej dotyczącej kwestii odstępstw od pierwotnego wniosku i złożonej...

I GSK 1763/18 - Wyrok NSA z 2021-04-28

) dotyczy zachowania cech charakterystycznych danego krajobrazu., W myśl art. 113 ustawa o ochronie przyrody - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny...
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Do czasu ustanowienia planu ochrony sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych, które są ustanawiane w drodze zarządzenia...

V SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-13

krajobrazu, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr...
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska...

V SA/Wa 759/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony...
. Rozporządzenia. W odpowiedzi z [...] kwietnia 2017 r. Gmina wskazała, jako podstawę prawną, zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] i Regionalnego...

V SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

krajobrazu, a więc przedstawia najmniejszy zakres ingerencji., Ustawa o ochronie przyrody stanowi w art. 113, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr...
na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody...

III SA/Wr 374/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-05

. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.; dalej też: ustawa; u.p.e.a.), po rozpoznaniu zażalenia D. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej też: Wojewódzki...

V SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym...
oddala skargę Przedmiotem skargi J.i.W.R. (zwanych dalej skarżącymi) jest postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] maja 2014r., nr [...] utrzymujące...

V SA/Wa 1761/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym...
. oddala skargę; Przedmiotem skargi J. i W. R. (zwanych dalej skarżącymi) jest postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] maja 2013r., nr [...] utrzymujące...
1   Następne >   3