Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 408/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232), polegającą na dodaniu do art. 181 ustępu 4, który stanowi, że do udzielanych przez organ ochrony środowiska, pozwolenia...
oraz uchyla decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] marca 2014 r. w części stwierdzającej, że skarżący K. S. został objęty...

VI SA/Wa 303/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...], mając za podstawę art. 107 ust. 5, art. 109, art. 15, art. 16...
badanie diagnostyczne aCGH oraz ustalenie, w zakresie jakiego rodzaju świadczeń przysługuje jej prawo do tego świadczenia, w tym wskazanie podmiotu, z którym Dyrektor...