Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 572/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-27

, która mogłaby być dla dyrektora izby celnej generalnym źródłem roszczenia w sferze ochrony wpływów z tytułu wystawionych mandatów. Normy takiej nie zawiera w szczególności...
procesowych (patrz np. art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Stąd generalnie sądy administracyjne kontrolują wyłącznie legalność działania administracji...