Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 1360/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

. U. świadczenia rodzinne., Następnie decyzją z dnia '[...]', Nr '[...]', Kierownik Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, po ponownym...
, - powyższe świadczenia rodzinne zostały wypłacone E. U. przez Burmistrza Miasta '[...]', oraz, 2. odmówił E. U. prawa do:, a) zasiłku rodzinnego na dziecko: A. U. za okres...

IV SA/Gl 1007/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-15

za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Jednocześnie decyzją to zobowiązano I.K. do zwrotu, w terminie 30 dni od dnia kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna...
formalnych. Stwierdzono równocześnie, że za ten okres zostały I.K. wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie decyzji wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta C...

IV SA/Po 302/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

., Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Marszałek Województwa W. orzekł o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego - zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia (...) r...
polskich świadczeń rodzinnych podlegających koordynacji wchodzą: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne., Z informacji otrzymanych...

II SA/Ol 1361/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

2009 r. przyznano następujące świadczenia rodzinne:, - zasiłek rodzinny na syna, R. U. w kwocie 91 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31...
Odwoławcze , decyzją z dnia '[...]' r., nr '[...]' stwierdziło nieważność decyzji z dnia '[...]' r. znak: '[...]', przyznającej E. U. świadczenia rodzinne na dzieci - I., M. i R...

IV SA/Gl 1106/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-25

r. oraz od 1 marca 2005 do 31 sierpnia 2005 r. w łącznej wysokości 5543 zł. za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązania go do zwrotu tej kwoty...
wypłaconych wnioskodawcy we wskazanych wyżej okresach., Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane należy uznać świadczenia...

II SA/Łd 180/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
(Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji Kolegium podniosło, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznał B. M. wymienione świadczenia rodzinne...

II SA/Łd 179/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji Kolegium podniosło, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznał B. M. wymienione świadczenia...
o niemieckie świadczenia. Organ podkreślił, iż zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń...

II SA/Łd 178/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji Kolegium podniosło, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. przyznał B. M. wymienione świadczenia rodzinne...
świadczenia. Organ podkreślił, iż zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń rodzinnych...

IV SA/Gl 534/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-21

. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych uznał, że strona w czasie trwania okresu zasiłkowego [...] nie poinformowała organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianie...
społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne. Wzruszenie decyzji administracyjnej na podstawie cytowanej normy następuje poprzez wydanie decyzji...

IV SA/Wr 354/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

., nr [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta G., Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. przyznał W. S. świadczenia rodzinne...
się na art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych i podkreślił możliwość zmiany decyzji dotychczasowej przyznającej świadczenia rodzinne z powodu zmiany sytuacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100