Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 531/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-11

w sprawach pracowniczych, rodzinnych i opiekuńczych, lokalowych i spadkowych., Jej kolejny wniosek, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, polegającą...
na określeniu przedmiotu jako 'prowadzenie biura poradnictwa prawnego oraz pisania podań i wniosków w sprawach pracowniczych, rodzinnych i opiekuńczych, lokalowych...

III SA 847/88 - Wyrok NSA z 1989-01-10

z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni...
, przez jego błędną wykładnię i przez brak stosownego odniesienia do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o stosunkach majątkowych między małżonkami. To ostatnie uzasadnia...