Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 509/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-21

miesięcznie pewnej kwoty przeznaczonej na pokrycie całości lub części kosztów swego utrzymania /por. art. 91 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego/. Są to jednak sytuacje...
jakościowo odmienne od tej, z jaką mamy do czynienia w niniejszej sprawie. , Kodeks rodzinny i opiekuńczy obejmuje pojęciem rodziny tylko małżonków i ich dzieci. jednakże...