Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

opłat za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej - od osób nie korzystających z tych świadczeń osobiście, a więc na przykład od osób...
i Opieki Społecznej do ustalania cen za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej, domy małych dzieci i żłobki'. Uznając, że użyte...

III SA 1183/85 - Wyrok NSA z 1985-11-28

Kodeks rodzinny. i opiekuńczy - komentarz, Warszawa, 1975 r., str. 654/. Okoliczność, że Zbigniew Z. uznał dziecko Alicji T. - Agnieszkę, nie mogła być pominięta...

SA/Kr 529/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-06-25

w świetle całokształtu jego sytuacji życiowej, a zwłaszcza stosunków zawodowych i rodzinnych oraz sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, przy czym całodniowe...
powszechnie znaną, iż osoby w wieku poprodukcyjnym dysponują dużą ilością wolnego czasu, częściej przebywają u rodziny, świadczą pomoc w wychowaniu wnuków lub same korzystają...