Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-03-03

o umorzenie. Protokół ten zawierał tylko ogólnikowe zapisy dotyczące areału poszczególnych rodzajów użytków rolnych, stanu budynków i inwentarza oraz stanu rodzinnego...

SA/Lu 151/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1988-06-21

informacji o stosunkach rodzinnych, a następnie dokonać oceny. , Wobec naruszenia przez organy podatkowe art. 7, art. 77 par. 1, art. 80 i art. 107 par. 3 Kpa w stopniu...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

prawomocność takiej oceny zależna jest od konkretnych okoliczności związanych ze stosunkami rodzinnymi i życiowymi. Już chociażby z konstytucyjnej zasady równouprawnienia...
kobiet /art. 78 Konstytucji/ wynika możliwość takiego ustanowienia stosunków rodzinnych, w których to żona dostarcza rodzinie środków utrzymania, mąż zaś znajduje satysfakcję...