Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 616/87 - Wyrok NSA z 1987-10-20

uwzględniły także zarzuty skarżącej, dotyczące trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej (...). ...

III SA 775/87 - Wyrok NSA z 1987-12-04

i nie pobiera zasiłku wychowawczego, wnioskowaną obniżkę opłaty skarbowej uznała za sprawę nader ważną dla budżetu rodzinnego. , Izba Skarbowa w Warszawie decyzją z dnia...