Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1914/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-18

ustawy o podatku od towarów i usług nie ma mocy obowiązującej. Projekt ten podlega ustawicznym zmianom, o czym świadczy fakt, że w projekcie opublikowanym w miesięczniku...
, przez eksport rozumie się wywóz za granicę towarów, kapitałów i usług. Wobec tego, przez użyte w ustawie o podatku obrotowym pojęcie sprzedaży usług na eksport należy rozumieć...

SA/Wr 1273/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-26

obrotowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm./, prowadząca do obciążenia tym podatkiem nie sprzedawców swoich produktów, usług i towarów a nabywców dobra kupowanego na cel...
uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego. Wadliwa jest interpretacja przepisu art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku...

III SA 18/92 - Wyrok NSA z 1992-05-13

standardu usług, zbliżenie go do kategorii usług zagranicznych, a równocześnie jest inwestycją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1991 r. Pismo...
ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzonych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień...

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

usług /przy wykonywaniu działalności handlowej od dnia zakupu towarów/ przez jego poprzednika, jeśli oczywiście zachowane będą inne warunki wymienione w art. 10 ust. 1...
1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz. U. z 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./ zmiana właściciela przedsiębiorstwa nie stanowi...

SA/Wr 663/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-08-25

wędliniarski i ogólnospożywczy i według deklaracji z dnia 29 października 1990 r. przy prowadzeniu działalności nie korzysta z usług osób zatrudnionych., Decyzją z dnia 5 lutego...
stanowią: lokal z podatkiem lokalowym 925 tys. zł, towary - materiały 9,5 mln złotych, opał i światło ok. 199 tys. złotych, podatek w formie karty podatkowej 2.275.000 zł...

SA/Gd 1395/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-01-29

w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym, o czym pouczono podatnika w decyzji. Tym dniem jest dzień pierwszej sprzedaży towarów i usług, zaś w przypadku działalności...
-usługi oraz złożył wniosek o zwolnienie od podatków przychodów uzyskanych z tytułu nowo uruchomionej działalności gospodarczej., Urząd Skarbowy w T. decyzją z dnia 3...

III AZP 6/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-06-12

łącznie z nagrobkiem, oceniane przez pryzmat procesów inflacyjnych, nie ustającego spadku wartości pieniądza i wzrostu cen na towary i usługi, mają w dniu złożenia zeznania...
potrąca się z podstawy opodatkowania według cen rynkowych za usługi /rzeczy/ w dacie złożenia zeznania podatkowego. Sąd Najwyższy na wniosek Ministra Sprawiedliwości...

III SA 1481/91 - Wyrok NSA z 1992-03-05

proces dydaktyczny. Zakupione urządzenia nie są przeznaczone do dalszej ich sprzedaży ani do wykonywania usług kserograficznych, a tylko to uzasadniałoby wymierzenie cła...
O zakwalifikowaniu jakiegoś towaru do grupy podlegającej zwolnieniu od cła, podobnie jak i przy taryfikacji celnej, nie decyduje konkretny zamierzony...

I SA 1431/91 - Wyrok NSA z 1992-03-12

jako wynagrodzenie za usługę. W tej sytuacji powinny być stosowane przepisy o cenach, przy czym - skoro wykaz towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe, nie obejmuje...
mogą być tylko podatki i opłaty określone w odrębnych ustawach., 2. Jeżeli opłaty za korzystanie z przedszkola traktować jak wynagrodzenie za usługę, to nie mogą one - jako ceny umowne...

SA/Wr 959/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-10-27

, ale również jej przerwanie przez zaniechanie dokonywania zakupów i sprzedaży towarów handlowych, produkcji wyrobów albo świadczenia usług na okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy w ciągu...
od podatków obrotowego i dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w L...
1   Następne >   2