Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 1192/84 - Wyrok NSA z 1985-02-27

opierając się na informacji oraz prognozach dotyczących wzrostu cen materiałów, energii, opłat przewozowych, usług, podatków oraz amortyzacji, przy czym odbiorcy...
podwyższania cen na określone grupy towarów i usług, poza wypadkami wynikającymi z działania czynników niezależnych od jednostki gospodarczej /sprzedawcy/. Uchwałą nr 195 Rady...