Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 502/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-10

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 lutego 2023 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.644.2022.2.MS UNP: 1869834 w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną...
r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe., We wniosku...

I SA/Gl 664/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-24

Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2023 r. nr 2401-IOV3.4103.329-331.2021.AO UNP: 2401-23-041210 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące listopad 2012...
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm., dalej jako O.p.) oraz przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931...

I SA/Gl 1164/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-19

Informacji Skarbowej z dnia 23 czerwca 2023 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.277.2023.2.IO UNP: 1989574 w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2...
. znak: 0111-KDIB3-1.4012.277.2023.2JO w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że sprzedaż wydzielonych niezabudowanych działek należących...

I SA/Wr 340/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-01-09

od towarów i usług za styczeń 2022 r. na poczet podatku od towarów i usług za listopad 2021 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi wniesionej przez J. sp. z o.o....
o zaliczeniu zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2022 r. w wysokości 5 000,00 zł na poczet podatku od towarów i usług za listopad 2021 r. - na należność główną kwotę 5...

I SA/Wr 341/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-01-09

od towarów i usług za kwiecień 2022 r. na poczet podatku od towarów i usług za listopad 2021 r. oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi wniesionej przez J. sp. z o.o....
o zaliczeniu zwrotu podatku od towarów i usług za kwiecień 2022 r. w wysokości 800,00 zł na poczet podatku od towarów i usług za listopad 2021 r. - na należność główną kwotę...

I SA/Gl 1047/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-30

Skarbowej z dnia 9 czerwca 2023 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.224.2023.2.AB UNP: 1976902 w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla interpretację indywidualną...
interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług, jest częściowo nieprawidłowe., We wniosku inicjującym...

I SA/Gl 429/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-14

od towarów i usług za miesiące styczeń, lipiec i sierpień 2018 r., maj, czerwiec i grudzień 2019 r. oraz styczeń, maj i czerwiec 2020 r. i odmowy zwrotu nadwyżki podatku...
i usług za okresy: styczeń, lipiec i sierpień 2018 r., maj, czerwiec i grudzień 2019 r. oraz styczeń, maj i czerwiec 2020 r. oraz odmawiającą zwrotu podatku od towarów...

I SA/Op 339/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2024-02-23

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2018 r. oraz zabezpieczenia jej na majątku podatnika oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez D...
i usług za grudzień 2018 r. w postaci zobowiązania o zapłaty określonego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r...

I SA/Gl 434/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-05

z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 2401-IOV4.4103.104.2021.ID-Rz UNP: 2401-22-291459 w przedmiocie podatku od towarów i usług za wybrane miesiące z okresu od kwietnia 2014 r...
a także przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dalej: u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym...

I SA/Gl 435/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-05

z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 2401-IOV4.4103.103.2021.ID-Rz UNP: 2401-23-001565 w przedmiocie podatku od towarów i usług za wybrane miesiące z okresu od stycznia 2014 r...
a także przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dalej: u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym w okresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100