Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 847/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-28

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od lutego 2006 r. do listopada 2006 r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] znak...
: [...] Dyrektora Izby Skarbowej w [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. znak: [...] określającą J. K. w podatku od towarów i usług za:, - luty...

I SA/Bk 502/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-10

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji podatkowej w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Z. W.K....
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług...

I SA/Rz 146/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2009r. nrnr: [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad...
podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2004r. w kwocie 4 045 677zł. oraz za październik 2004r. w kwocie 4.581.021 zł oraz (...) i (...) określające w podatku...

I SA/Bk 564/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-08

:, Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz urzędu gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług?, Zdaniem Zakładu, skoro urząd gminy jest jednostką budżetową...
. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. (dalej w skrócie: 'u.p.t.u.') - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści ustawy...

I SA/Lu 410/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-02

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, marzec i kwiecień 2004 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
postanowieniem nr [...] z dnia [...] grudnia 2009r. - zmieniającej rozliczenie w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, marzec, kwiecień 2004r. - utrzymać w mocy...

I SA/Rz 142/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2009r. nrnr: [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj, czerwiec, lipiec 2004r. - oddala skargi...
trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt C-414/07 Spółka w dniu 12 października 2004 r. złożyła korekty deklaracji podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 364/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] wydana z powołaniem...
i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu...

I SA/Sz 481/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-23

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. oddala skargę...
Skarbowego z dnia [...] nr [...] odmawiające wszczęcia w stosunku do P. L. postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług...

I SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-24

[...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. stwierdza, że zaskarżona interpretacja...
opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania gruntów w drodze zamiany. We wniosku wyjaśniła, że w skutek uchwalonego planu miejscowego, przez należącą...

III SA/Gl 67/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-31

w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., zaskarżoną tu decyzją...
podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc, w podatku od towarów i usług za [...] 2004 r. w kwocie 0,00 zł, niższą od wykazanej w deklaracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100