Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1240/89 - Wyrok NSA z 1990-01-25

do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji /Dz.U. nr 44...
nie jest wymagana'. Jej zamiarem bowiem nie jest podjęcie działalności gospodarczej, polegającej na eksporcie usług agencyjnych i przedstawicielskich, wskazanych w załączniku...