Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 542/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-18

W świetle art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest umożliwienie podmiotowi obowiązanemu z tytułu podatku złożenia wyjaśnień. Wojewódzki Sąd...
Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług 1) stwierdza bezskuteczność czynności Naczelnika...

I SA/Go 149/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-22

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2012 roku 1. Uchyla...
określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2012 r. zobowiązania podatkowego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w tym zakresie...

III SA/Gl 932/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-11

Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej...
i posiadającą osobowość prawną. Wnioskodawca jest przy tym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu (w tym czynności...

III SA/Gl 991/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji...
I instancji określił Fundacji 'A' (zwanej dalej Fundacją, Podatnikiem lub Skarżącym) nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotami podatku należnego za IV...

I SA/Kr 713/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

w K. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2010r. I. oddala skargę, co do miesiąca grudnia 2010...
w kwocie [...]zł ([...] złotych). Decyzją z dnia 28 września 2018 r. [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. określił M. M. w podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 517/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-19

Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji...
on opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia nauki z wypoczynkiem w formie półkolonii, zielonych szkół, wycieczek szkolnych i wydawania duplikatów dokumentów - legitymacji...

III SA/Gl 1101/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-14

Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej...
we wniosku jako nr 3)., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. Gmina złożyła wniosek o interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 1146/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-23

Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
. Dotyczył on zaistniałego zdarzenia. W piśmie inicjującym postępowania, Strona wyjawiła, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz pozyskała środki...

I SA/Gl 1028/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-23

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za październik 2013 r. oddala skargę...
- obecnie A Sp. z o.o.) aport w zamian za akcje. Klasyfikując tę transakcję dla celów podatku od towarów i usług, jako podstawę opodatkowania Spółki - Matki przyjęto...

II FSK 2841/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

., poz. 851, dalej: u.p.d.o.p.), wraz z podatkiem od towarów i usług, zaznaczając, że w związku z brakiem uregulowania tych wierzytelności nie będzie dokonywać korekt...
podatku od towarów i usług na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, dalej: u.p.t.u.)., Działający...
1   Następne >   +2   +5   +10   100