Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 114/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-09

480/10 w sprawie ze skarg B. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004r. z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2004r. z dnia...

I SA/Lu 102/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-15

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2005 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w L. po rozpatrzeniu...
odwołania A. Ł. od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. z [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2005 r...

I SA/Lu 97/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-15

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2005 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w L. rozpatrzeniu odwołania...
A. Ł. od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. z [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2005r., uchylił...

I SA/Rz 19/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-08

z dnia [...] listopada 2010r.: 1) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2009 r., 2) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2009 r...
., 3) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2009 r., 4) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2009 r., 5...

I SA/Rz 3/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-08

z dnia [...] listopada 2010r.: 1) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2008 r., 2) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2008 r...
., 3) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2008 r., 4) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2008 r., 5...

I SA/Lu 2/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-26

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego...
. P. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] nr [...] stwierdzającej obowiązek zapłaty kwoty podatku od towarów i usług w wysokości 198.361 zł...

I SA/Bd 493/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-05

M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty, marzec, październik 2008 r...
w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2008 r., Na podstawie zebranego materiału dowodowego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. wydał...

I SA/Rz 11/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-08

z dnia [...] listopada 2010r.: 1) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2008 r., 2) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za październik 2008 r., 3) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2008 r., 4) nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r., 5...

I SA/Lu 590/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-05

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I . uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat publicznoprawnych pobieranych przez Gminę - jest nieprawidłowe...

I SA/Bd 494/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-05

M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, kwiecień, sierpień, wrzesień...
w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2009 r., Na podstawie zebranego materiału dowodowego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B...
1   Następne >   +2   +5   +10   100