Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1097-1109/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-23

Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżone decyzję; (...). W dniach od 15 do 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca 1998 r. Urząd Skarbowy...

SA/Rz 1247/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

, bowiem w tym przypadku sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług, drugie zaś z tego powodu, że owo zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wynika z przepisu art. 7 ust...
. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jak tego wymaga przepis art. 3 ust. 1...

I SA/Ka 1736/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-07

1. Minister Finansów wydając obwieszczenie z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 2. Do prawidłowego określenia zakresu...

SA/Sz 437/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-21

1. Określając, iż w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ eksportem usług...
jest także świadczenie usług transportu międzynarodowego, cytowana ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym upoważniła zarazem Ministra Finansów...

III RN 63/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

Art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie ustanawia prawa podatnika...
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nie podlegającą podatkowi od towarów i usług. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...

III RN 147/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-07-06

Sprzedaż akcji może mieć charakter usługi pośrednictwa finansowego w pojęciu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
i usług oraz o podatku akcyzowym, co w konsekwencji oznaczało potrzebę odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowa umowa sprzedaży podlegała zwolnieniu od podatku od towarów...

III RN 95/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

1. Chwilę powstania zobowiązania w podatku od towarów i usług w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych należy ustalać zgodnie z kryteriami określonymi w art...
. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie zaś na podstawie par. 6 ust. 1 pkt 2...

III RN 67/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

Nie można być podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży wierzytelności niezależnie od tego, czy czynność jest jednorazowa i polega na sprzedaży własnej...
art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Umowy 'objęte działalnością usługową...

III RN 117/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-01-05

. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z poz. 13 załącznika nr 2...
. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. - powoływanej nadal jako: ustawa...

I SA/Wr 2820/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-19

Podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, zaliczonych...
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest zwolniona od podatku. Naczelny Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   39