Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1238/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-22

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] czerwca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu w terminie 60 dni nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego...
wprowadzenia do krajowego unormowania podatku od towarów usług rozwiązań określonych w art. 97 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

I SA/Ol 391/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-04

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
do właściwego urzędu skarbowego, należnego podatku od towarów i usług, z tytułu dokonanej przymusowej sprzedaży nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego., Z materiału...

I SA/Łd 222/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-19

od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11,poz. 50 ze zm.) i wskazała, iż towar, od którego zapłacono podatek VAT z tytułu remanentu likwidacyjnego podlega...
z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109,poz. 1245 ze zm...

I SA/Po 1220/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-08-31

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2003r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
nie wykazywał podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z częścią budynku, która pierwotnie miała składać się z pomieszczeń mieszkalnych...

I SA/Po 1218/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-08-31

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2002r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
na wynajem. Podatnik nie wykazywał podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z częścią budynku, która pierwotnie miała składać się z pomieszczeń...

I SA/Po 1221/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-08-31

Izby Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2003r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
na wynajem. Podatnik nie wykazywał podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z częścią budynku, która pierwotnie miała składać się z pomieszczeń...

I SA/Po 1219/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-08-31

z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2003r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
nie wykazywał podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z częścią budynku, która pierwotnie miała składać się z pomieszczeń mieszkalnych. W [...] 2003r...

I SA/Łd 1363/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-09-29

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2000 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2.zasądza od Dyrektora Izby...
podatkowej, art. 99 ust. 12 i art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) przy zastosowaniu art. 23 § 2 w związku z art...

I SA/Łd 1364/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-09-29

ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2001 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2...
, art. 207 § 1 Ordynacji podatkowej, art. 99 ust. 12 i art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) przy zastosowaniu...

I SA/Łd 1497/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-07

wykazany w fakturze wystawionej przez podatnika tego podatku. Wynika to z zresztą z reguł rządzących podatkiem od towarów i usług. Ma obciążać każdą transakcję...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2002 r. - oddala skargę. Decyzją z dnia 23 kwietnia 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100