Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 4294/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-07-21

[...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w B...
podatkowej w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2001 r. na mocy decyzji Urzędu...

I SA/Wr 4519/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-08-20

[...], nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca, od września do grudnia 2001 r. I uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) - dalej 'Ordynacja podatkowa' oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku...

I SA/Ka 2540/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-07

. nr [...] w przedmiocie zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję; - stwierdza, że decyzja ta nie podlega wykonaniu do czasu prawomocności...
Skarbowego w C. Nr [...] z dnia [...] r. odmawiającej dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za II kwartał 2003r,. w kwocie [...] zł - utrzymała zaskarżoną decyzję w mocy...

I SA/Ka 2539/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-07

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję; - stwierdza, że decyzja ta nie podlega wykonaniu do czasu...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm./ - Izba Skarbowa w K. po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez A. M. ' A' w C., od decyzji...

III SA 2908/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-09

Izby Skarbowej w W. z dnia ... października 2003 r. Nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza...
nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. w kwocie 31 020,00 zł. Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty spółka dołączyła skorygowaną deklarację na podatek...

I SA/Po 961/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-31

na decyzje Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia [...] r. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2000r. z dnia [...] r...
. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. z dnia [...] r Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2000 r. z dnia [...] r...

I SA/Po 963/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-31

na decyzje Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia [...] r. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2000r. z dnia [...] r...
. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. z dnia [...] r Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2000 r. z dnia [...] r...

I SA/Po 962/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-31

na decyzje Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia [...] r. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2000r. z dnia [...] r...
. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. z dnia [...] r Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2000 r. z dnia [...] r...

I SA/Po 959/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-31

na decyzje Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia [...] r. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2000r. z dnia [...] r...
. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. z dnia [...] r Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2000 r. z dnia [...] r...

I SA/Po 958/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-31

na decyzje Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia [...] r. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2000r. z dnia [...] r...
. Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2000 r. z dnia [...] r Nr [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2000 r. z dnia [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100