Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 13/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

tej ustawy, według którego podatek dochodowy od przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport obniża się o 5 procent kwoty obrotu z tej sprzedaży. Sprzedaż na eksport...
/ o 10 procent kwoty dochodu:, a/ ze świadczenia usług dla ludności lub rolnictwa, b/ z produkcji wyrobów na rynek oraz na zaopatrzenie w sprzęt i aparaturę medyczną...

III SA 702/87 - Wyrok NSA z 1987-11-09

gastronomicznej w bufecie kat. V /bez piwa/, przy czym na odwrocie tego zezwolenia zawarte są informacje /w postaci wyciągu z rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług...
z dnia 28 października 1974 r. w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej - Dz.U. nr 44 poz. 265...