Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 465/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-06

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2008 r. oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji...
decyzji, po rozpoznaniu odwołania A Sp. z o.o. w C. (dalej - Skarżąca, Spółka) w części dotyczącej określenia podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2008 r...

I SA/Gl 1641/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-19

Nie sposób twierdzić, że jeżeli gmina jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług, to status ten ma w odniesieniu do wszelkich swoich transakcji...
Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

I SA/Bd 587/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w latach 2010 - 2015 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania. Gmina wystąpiła z wnioskiem o zwrot niezwróconej dotychczas części nadpłaty podatku od towarów i usług oraz zwrot niezwróconej dotychczas części nadwyżki...

I SA/Wr 134/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. wraz...
z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Rz 609/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

Administracji Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2020 r.: - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2019 r., na poczet zaległości...
podatkowych spółki wynikających ze złożonych przez nią zgłoszeń celnych, - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2016 r...

I SA/Gl 483/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-10

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2014 r. i za okres od października do grudnia 2014 r. oraz za marzec, maj...
. nr [...] określającą podatniczce:, - kwotę zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za luty 2014 r. w wysokości [...] zł oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...

I SA/Wr 133/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia części nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r...
. wraz z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. i czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby...

I SA/Kr 890/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-23

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] maja 2019 roku Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2013 roku skargę oddala. Decyzją...
. nr [...] w sprawie określenia podatku od towarów i usług:, - za styczeń 2013 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy...

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

: 'Zainteresowany 2' lub 'Nabywca') prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
dla transportu autobusowego., Zainteresowany 2 poniósł całość kosztów związanych z budową Budynku i odliczał naliczony podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących...

I SA/Wr 123/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

we W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia części nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące: VI, VII, VIII...
nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2013 r. w kwocie 3.115.988,50 zł wraz z należnym oprocentowaniem przedmiotowej nadpłaty w wysokości 215.505,06 zł na poczet...
1   Następne >   +2   +5   +10   100