Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 513/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-05

Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2014r. nr IBPP3/443-1493/13/JP w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
(dydaktyczne i oświatowe) istnieje obowiązek naliczenia podatku należnego?, -czy ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków na budowę hali...

I SA/Rz 311/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-03

Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. nr IBPP3/443-1194/13/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że interpretacja...
o udzielenie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług: uzdatniania i dostarczania wody, usuwania odpadów i oczyszczania ścieków...

I FSK 673/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-22

z siedzibą na U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 grudnia 2011 r. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia...
miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu), którzy nadal pozostawali zarejestrowani w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady...

I SA/Rz 921/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-09

Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2014r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że interpretacja wymieniona...
. Gmina nie obniżała podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT zakupu towarów i usług związanych z realizacją tej inwestycji. Elementy inwestycji będącej...

I SA/Kr 1472/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-25

podatku od towarów i usług, I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia...
. S. Sp. z o.o. w K. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania...

I SA/Rz 1096/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-06

. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 2 października 2012r. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 9.399 zł...
. za luty 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 15.008 zł. za maj 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku...

I SA/Sz 856/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto, [...] zł brutto. Spółka dla tej usługi przyjęła bowiem obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% podstawy...
kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ I instancji wskazał jednak, że zwolnienie z ww. podatku...

I SA/Kr 536/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-05

. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego...
i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług. Na podstawie umowy z dnia 29 marca 2010 r. Nr [...], w ramach działania...

I SA/Sz 857/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-11

faktury) na łączną kwotę [...] zł netto i taką samą kwotę brutto. Spółka dla tej usługi zastosowała bowiem zwolnienie z podatku od towarów i usług. W tym zakresie organ...
listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1336), nie przysługiwało, a wskazane na fakturach czynności...

I SA/Sz 776/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-13

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.; zwanej dalej 'u.p.t.u.'), Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzje Naczelnika...
. Ponadto Spółka od 17.04.2002 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i za ww. miesiące 2008 r. złożyła deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7...
1   Następne >   +2   +5   +10   100