Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2903/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

Skarbowej w W. z dnia ... r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Postanowieniem z dnia ...r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w W. poinformował P...
. S.A. o zaliczeniu z nadpłaty w podatku od towarów i usług w wysokości ... zł, wynikającej ze złożonej w dniu ...r. korekty deklaracji N/AT-7 za ...r., kwoty ... zł...

III SA/Gl 1208/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
do[...]Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...]do [...]1998 r., od [...]do [...]1999 r., za [...]2001...

III SA/Gl 1204/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
., po rozpatrzeniu odwołania [...] S.A. w K., utrzymał w mocy decyzję [...]Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...]r., nr [...]stwierdzającą nadpłatę w podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 1207/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
wystąpił do [...]Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...] do [...] 1998 r., od [...] do [...] 1999 r...

III SA/Gl 1203/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
wystąpił do [...] Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...]do [...] 1998 r., od [...] do [...] 1999 r...

III SA/Gl 1202/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
wystąpił do [...] Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...] do [...] 1998 r., od stycznia do [...] 1999 r...

III SA/Gl 1205/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K., po rozpatrzeniu odwołania...
[...]S.A. w K., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...]r., nr [...]stwierdzającą nadpłatę w podatku od towarów i usług za miesiąc...

III SA/Gl 1206/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
do [...] Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...] do [...] 1998 r., od [...] do [...] 1999 r...

III SA/Gl 1209/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-26

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K...
wystąpił do [...] Urzędu Skarbowego w K. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od [...] do [...]1998 r., od [...] do [...]1999 r...

I SA/Rz 217/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. o nr nr: 1. [...] 2. [...] 3. [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług...
celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7% w kwotach odnośnie: poz. 1 - 9.726,20 zł, poz. 2 - 96.155,30 zł, poz. 3 - 26.055,60 zł, cała kwota podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100