Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 920/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją...
, Wnioskodawca podkreślił, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że nie odliczał podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady i nabyte...

I SA/Kr 492/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-10

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części...
się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w B. (dalej: DKIS, organ) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 1082/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14., Postanowienia zapadły w następującym...
. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień i październik 2016 r. w kwotach odpowiednio: [...]zł...

III SA/Gl 74/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-25

Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. (zwanej dalej Gminą, Podatnikiem lub Skarżącym) stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r., w wysokości 142.005,00 zł. oraz dokonania zwrotu...

I SA/Go 202/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-26

z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. 1...
maj 2015 r. zobowiązania w podatku od towarów i usług w kwocie 288.882 zł, wysokości zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 0 zł., Zaskarżona decyzja wydana została...

I SA/Go 158/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-30

opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od września 2010 r. do grudnia 2010 r., w tym zasadności wykazanego w tym okresie...
zwrotu różnicy podatku w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Ww. postępowanie kontrolne zostało zakończone przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego...

II FSK 3371/15 - Wyrok NSA z 2018-01-11

w Polsce oraz za granicą, w tym we Francji. W odniesieniu do wydatków dokonanych na terytorium Polski stwierdzono, iż skarżący ujmował podatek od towarów i usług podlegający...
odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, a koszty uzyskania przychodów kwalifikował w podatkowej księdze przychodów...

II FSK 926/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

i Finlandii. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Polsce od października 2013 r.; jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł...
(35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, rozlicza podatek od wartości dodanej na terenie Finlandii, jest tam zarejestrowana...

III SA/Wa 1885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2012 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
') z [...] marca 2015r. stwierdzającą nadpłatę w podatku od towarów i usług za luty 2012r. w kwocie 1.381.208,00 zł oraz odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług...

I FSK 1568/16 - Wyrok NSA z 2018-07-03

Skarbowej w W.) z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r., 2013 r., 2014 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012r., 2013r., 2014r., 1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił następująco. Decyzją z dnia 20...
1   Następne >   +2   +5   +10   100