Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 2503/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-25

Prowizja od wartości transakcji, wypłacona za usługę pośrednictwa podlega podatkowi od towarów i usług bez względu na to, czy usługa została wykonana na rzecz...
Skarbowy, że nie został naliczony i odprowadzony podatek od towarów i usług od prowizji otrzymywanej przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na poszukiwaniu nabywców...

SA/Lu 1528/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-05-11

Zwolnienie od podatku w myśl art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku o akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
określenia wysokości podatku od towarów i usług za wrzesień 1993 r. w kwocie 20.151.000 zł, za październik 1993 r. w kwocie 22.765.000 zł i za listopad 1993 w kwocie...

SA/Po 2853/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-09

ze zwolnienia przedmiotowego, ustanowionego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 11 lipca 1994 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Urząd Skarbowy w P. decyzją nr AD...

III SA 844/94 - Wyrok NSA z 1995-01-04

1. Zwolnienie podmiotowe od podatku przewidziane w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W dniu 29 grudnia 1993 r. S. K. T. S. złożyła w Urzędzie...

SA/Wr 1675/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-03-03

1. Przepis art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uzasadnia zastosowanie...
. 31 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176 ze zm./ nie może stwarzać samoistnej podstawy...

SA/Ł 2600/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-06-27

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie upoważniła ministra finansów do wprowadzenia...
w dniu 31 grudnia 1993 r., Wskazany w par. 40b ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176...

SA/Sz 8/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-02-23

Sankcja przewidziana w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
podatku od towarów i usług za wrzesień 1993 r. Urząd Skarbowy w G. decyzją nr US-II-V-67-90/94 z dnia 7 lutego 1994 r., wydaną na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 19...

II SA 180/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

od towarów i usług, jeżeli przy sprzedaży takiej kopaliny lub surowca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
Naturalnych i Leśnictwa Przedsiębiorstwo zarzuciło Wojewodzie bezpodstawne naliczenie opłaty od ceny kopaliny z doliczonym podatkiem od towarów i usług., Minister Ochrony...

SA/Rz 144/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-07-14

1. Analiza treści par. 40b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176; zm. Dz.U. nr 59 poz. 272...
i Dz.U. nr 134 poz. 652/ dodanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U....

SA/Ł 2958/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-07-05

Wobec tego, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają konkretne czynności, to 'wartość nie zaewidencjonowanej sprzedaży' w rozumieniu art. 27 ust. 5 pkt 1...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 58 ze zm./ dotyczy tych czynności a nie pełnego miesiąca...
1   Następne >   +2   +5   +10   16