Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 122/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-30

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K...
O.P.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.- dalej ustawa o VAT) po rozpatrzeniu odwołań z dnia 22...

I SA/Kr 567/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

od towarów i usług VAT-R, wybierając rezygnację ze zwolnienia od tego podatku od dnia 1 września 2008 r. Natomiast z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2011 r. wynika...
Polski stwierdzono, iż J. H. ujmował podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług...

I SA/Rz 196/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Ministra Finansów z dnia 14 października 2014r. nr IBPP3/443-820/14/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że zaskarżona...
:, • czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. towarów i usług związanych z: czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czynnościami zwolnionymi z tego podatku...

I SA/Rz 181/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-21

[...] grudnia 2014r. - nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2009 roku, - nr [...] w przedmiocie zobowiązania...
podatkowego oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług za marzec 2009 roku, - nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług...

I FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2015-10-12

pozostawali zarejestrowani w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady neutralności, przez umożliwienie tym podmiotom odzyskania podatku zapłaconego w cenie...
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 1801, ze zm.)?' podjął następującą uchwałę...

I SA/Rz 120/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-05

Ministra Finansów z dnia 18 września 2014r. nr IBPP2/443-547/14/RSz w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur...

I SA/Go 265/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od kwietnia do grudnia 2009 r. oddala skargę. T.W....
Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2014 r. nr [...] i określającą skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r...

I SA/Sz 533/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-16

postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. na poczet podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień 2014 r. oddala...
w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. w wysokości [...] zł na poczet podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. w wysokości...

I SA/Rz 1168/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-21

[...] października 2014r. - nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w wysokości 271 złotych, - nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku...
od towarów i usług w wysokości 271 złotych, - nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w wysokości 271 złotych, - nr [...] w przedmiocie określenia...

I SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-06

postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 rok na poczet podatku od towarów i usług za maj oraz sierpień 2014 rok oddala skargę...
zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. w wysokości [...] zł na poczet podatku od towarów i usług za maj 2014 r. oraz w wysokości [...] zł na poczet...
1   Następne >   +2   +5   +10   100