Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 579/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-12-08

zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2019 r., od stycznia do sierpnia oraz od października do grudnia 2020 r. oraz zabezpieczenie...
. nr [...], 1. określającą wysokość przybliżonej kwoty, a) zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń 2019 r. w kwocie 5.683 zł oraz kwotę odsetek za zwłokę...

I FSK 1242/19 - Wyrok NSA z 2023-02-01

z dnia 5 października 2018 r. nr 0112-KDIL2-1.4012.421.2018.2.AP w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę kasacyjną. W zaskarżonym wyroku z 14 marca 2019 r...
interpretacyjnym lub DKIS) z 5 października 2018 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.421.2018.2.AP w przedmiocie podatku od towarów i usług. Czyniąc to, Sąd I instancji uchylił zaskarżoną...

I SA/Lu 431/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-02-15

Izby Administracji Skarbowej z dnia 10 czerwca 2022 r. nr 0601-IOV-1.4103.80.2021.35 w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r. I. uchyla zaskarżoną...
Skarbowego w Chełmie z dnia 14 października 2020 r. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r. i określił kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów...

I FSK 2329/18 - Wyrok NSA z 2023-04-20

Skarbowej w W. z dnia 8 września 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe 2013 r. oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
września 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe 2013 r., Stan faktyczny sprawy został precyzyjnie przedstawiony w szczegółowym...

I FSK 180/23 - Wyrok NSA z 2023-05-26

Administracji Skarbowej w W. z dnia 27 października 2021 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za czerwiec 2020 r...
2021 r., nr 1401-IOA.4033.145.2021.ET w przedmiocie przedłużenia terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za czerwiec 2020 r. Czyniąc to, Sąd I instancji...

I SA/Kr 1054/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-01-19

. nr 1201-IOP2-2.4103.1.2022.18 w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2020 r. skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia 29 lipca 2022 r. nr 1201-IOP2-2.4103.1.2022.18...
. poz. 1540 z późn. zm.; dalej jako O.p.) utrzymał ww. decyzję Naczelnika w mocy w zakresie określenia w podatku od towarów i usług:, za styczeń 2020 r.:, nadwyżki podatku...

I FSK 1014/20 - Wyrok NSA z 2023-05-05

Skarbowej z dnia 30 października 2019 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od P...
Organem interpretacyjnym lub DKIS) z 30 października 2019 r., nr S-ILPP2/4512-1-724/15/19-S/AKR w przedmiocie podatku od towarów i usług. Czyniąc to, Sąd I instancji uchylił...

I FSK 131/19 - Wyrok NSA z 2023-04-06

w W. z dnia 14 czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zaległości w tym podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe...
Skarbowej w W. (zwanego dalej Organem odwoławczym lub Organem II instancji) z 14 czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 74/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-04-24

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2022 r. nr 2401-IOV1.4103.116.2022.KZ UNP: 2401-22-269979 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące...
. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w wysokości 203.524 zł, w miejsce zadeklarowanej przez stronę kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego...

I FSK 1089/19 - Wyrok NSA z 2023-02-17

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2018 r. nr 0114-KDIP4.4012.9.2018.1.AS w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2018 r. o nr 0114-KDIP4.4012.9.2018.1.AS w przedmiocie podatku od towarów i usług i zasądził stosowne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100