Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1240/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-25

. Nr [...] do [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2008r. - skargę oddala - Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej...
. Nr[...], nr [...]nr [...]Nr[...],Nr[...], Nr[...], określające w stosunku do E., Spol. s.r.o. Sp. z o.o. za miesiące od czerwca do listopada 2008 r. różnicę podatku od towarów i usług do zwrotu oraz do przeniesienia...

III SA/Wa 657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Akcyjna z siedzibą na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne...
), kontrolę w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r., której protokół doręczono pełnomocnikowi Spółki w dniu 15 października 2010 r...

III SA/Wa 1204/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

z siedzibą na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego...
w ww. Urzędzie deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7, w których wykazywała kwoty różnicy podatku od towarów i usług do zwrotu na rachunek bankowy., W dniu 24...

I SA/Sz 339/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług oddala...
. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług z tytułu nienależnie zapłaconego podatku w kwocie [...] zł, wynikającego z faktury VAT nr [...] korekta do faktury...

III SA/Wa 1440/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

podatku oraz odmowy wypłaty odsetek od kwoty nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 2004 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
dokonać na rzecz Skarżącej zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 2004 r. w kwocie 131.265 zł., Pismem z 27 października 2009 r. Skarżąca wniosła...

III SA/Wa 1336/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

. z o. o. z siedzibą na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego...
składała w ww. urzędzie deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7, w których wykazywała kwoty do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na rachunek bankowy., W dniu 25...

III SA/Wa 1191/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-12

. z o.o. z siedzibą na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, marzec...
rejestracyjne VAT-R, na podstawie którego została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT., 2. Skarżąca złożyła w ww. urzędzie deklaracje na podatek od towarów i usług...

III SA/Wa 1144/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-12

na Ukrainie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń luty, marzec, kwiecień...
rejestracyjne VAT-R, na podstawie którego została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT., 2. Skarżąca złożyła w ww. urzędzie deklaracje na podatek od towarów i usług VAT-7...

I SA/Bk 386/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-21

., reprezentującego Ministra Finansów, o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie...
B. Skarżąca jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. Do dnia 31 marca 2012 r. właściwym organem...

I SA/Łd 1598/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-11

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za czerwiec 2001 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
. kwotę zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za czerwiec 2001 r. w wysokości 0 zł., Z akt sprawy wynikało, że U. G., prowadząca w 2001 r. firmę Laboratorium...
1   Następne >   +2   +5   +10   100