Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 1324/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. o numerze...
pod nawzwą F.H. 'A' W.M.K w W. :, - kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. w wysokości 0 zł oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie...

I SA/Kr 514/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-28

interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy w stosunku do transakcji zawieranych...
pomiędzy spółką a innymi spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej mają zastosowanie przepisy art. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

I SA/Kr 1483/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-14

podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r., od stycznia do grudnia 2009 r. oraz od stycznia do czerwca 2010 r., I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające...
czerwca 2011 r. stronie skarżącej tj. 'E'. Sp. z o.o. Oddział w Polsce decyzje (19) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2008 r., do czerwca 2010 r...

I SA/Gd 598/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-02

. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 12 lutego 2013 r., nr [...] do [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące...
decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 25 marca 2009 r. w części i określił zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do września...

I SA/Kr 626/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-13

o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania rozliczeń między...
przez muzeum po odliczeniu jego kosztów. Podatek od towarów i usług jest płacony przez muzeum z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawę, natomiast wzajemne rozliczenia...

I SA/Rz 315/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-06

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] stycznia 2013r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów...
Skarbowej z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], określającą w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości 46.387,00 zł...

I SA/Gd 682/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-11

. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i w ramach swojej działalności zaopatruje się w ościennych nadleśnictwach oraz u prywatnych...
właścicieli lasów - rolników, którzy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm...

I SA/Kr 1607/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług - skargę oddala - Wnioskiem wniesionym dnia 11 marca 2013 r. Gmina Miejska K. (dalej 'skarżąca') zwróciła się do Ministra Finansów...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydania zamiennych...

I SA/Sz 984/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku...
część wierzycieli, w oparciu o przepis art. 89a ust. 2 pkt 6, w związku z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...

III SA/Gl 1458/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-18

Finansów z dnia [...] r. nr [..] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz...
. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100