Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 423/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od Gminy G. na rzecz Ministra Rozwoju...
działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 27 listopada 2013r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I SA/Gd 1161/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-05

z akcesoriami w formie sprzedaży wysyłkowej, m.in. na terenie Polski i Finlandii. Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce...
od października 2013 r. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł (35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, strona...

I SA/Rz 50/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-18

. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2010 r., - nr [...] w przedmiocie...
podatku od towarów i usług za marzec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Go 278/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. oddala skargę. Miasto...
nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2010 roku w łącznej kwocie 1.061.518,-zł.Kwoty nadpłat, w poszczególnych okresach...

I SA/Rz 778/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-13

. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r., - nr [...] w przedmiocie...
podatku od towarów i usług za maj 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Po 1949/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji., Wnioskodawczyni przedstawiła opis...

I SA/Po 2394/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-10

Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek...

I SA/Gd 467/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-05

indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania czynności, za które pobierane są opłaty egzekucyjne, momentu powstania obowiązku, podatkowego...
, poz. 93) stwierdzając, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn...

III SA/Wa 1144/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

, wpłaty z dnia 15 października 2014r. M.B. (dalej: 'Skarżąca') na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za listopad, grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. oraz orzekł...
zł. Do uregulowania pozostało więc zobowiązanie w podatku od towarów i usług za grudzień 2013r. w wysokości 433,00 zł., W dniu 25 lutego 2014r. do [...]Urzędu Skarbowego...

I SA/Go 324/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-15

K.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2009 r. 1. Uchyla...
zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji w zakresie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2009 r. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100