Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 75/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-10-09

działania art. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 'Wydawanie' jest w istocie sprzedażą. Decyzją...
z 5.10.1995 r. skierowaną do J.S. i T.Ś. - wspólników spółki cywilnej -Urząd Skarbowy w J. określił wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne...

III SA 384/95 - Wyrok NSA z 1996-04-05

świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej', podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług /art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 2. Jeśli określony przedmiot jest wolny od opodatkowania tym podatkiem, niedopuszczalne...

I SA/Łd 60/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-09

Należy odróżnić ewidencję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług. Ponieważ 17.12.1994 r. przekroczyła kwotę sprzedaży...

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

1. Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług nie pozbawia wystawionej faktury waloru dokumentu uprawniającego do dokonania odliczenia wykazanej...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, - poz. 50 ze zm./., 2. Zastosowanie przy sprzedaży towarów i usług zaniżonej stawki podatku...

I SA/Łd 17/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-10-09

1. Wyłączeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
i zawiera listę czynności, które należy uznać za wyłączone z podatku od towarów i usług. Wyłączeniem objęte są takie czynności składające się na grę jak wypłacanie...

SA/Po 1876/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-03-15

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podstawę opodatkowania...
. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i par. 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra...

SA/Sz 1143/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-01-19

przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją...
podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 11 ze zm./ oraz na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustalił należny od Marka C...

SA/Ka 1895/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-11-06

Wyjątek określony w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. 'b' ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
. w przedmiocie odmowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w podatku od towarów i usług i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 208 Kpa w związku...

III SA 376/95 - Wyrok NSA z 1996-06-06

Podatnikami podatku od towarów i usług są w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego VAT. oddala skargę w przedmiocie podatku od towarów i usług. Zenon R. w 1993 r. prowadził działalność gospodarczą...

SA/Gd 3191/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-26

Paragraf 31 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176/ nie wiąże Naczelnego Sądu...
Administracyjnego, bowiem jest wydany z przekroczeniem zakresu upoważnienia przewidzianego w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   17