Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1205/08 - Wyrok NSA z 2009-10-28

akcyzowego i podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem tym (z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt...
akcyzowego i podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. R. S. w dniu 19 września 2002 r. na podstawie dokumentu SAD zgłosił w celu...

III SA/Gl 211/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w [...] na rzecz...
Skarbowej w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...

III SA/Gl 215/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej...
w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...

III SA/Gl 214/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej...
w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...

III SA/Gl 212/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K...
w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...

III SA/Gl 304/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-18

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
[...]r. nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług wyrokiem z dnia 7 listopada 2008 r. sygn. akt I FSK 1553/07, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę...

III SA/Gl 220/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K...
tejże Spółki Akcyjnej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług wyrokiem z dnia 7 listopada 2008 r. sygn...

III SA/Gl 209/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K...
tejże Spółki Akcyjnej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług wyrokiem z dnia 7 listopada 2008 r. sygn. akt...

III SA/Gl 305/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
w sprawie ze skargi tejże Spółki Akcyjnej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług uchylił zaskarżony wyrok...

I FPS 9/08 - Uchwała NSA z 2009-06-29

podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Prezes Izby Finansowej Marek Zirk - Sadowski, Sędzia NSA Adam Bącal (współsprawozdawca...
Skarbowej w W. z dnia 9 lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 1999 r. do października 2000 r. po rozpoznaniu w dniu 29...
1   Następne >   +2   +5   +10   100