Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Łd 537/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-27

'zużycie materiałów, surowce do produkcji' Na podstawie otrzymanych faktur odliczano wykazany w nich podatek naliczony, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług...
podatku akcyzowego do naliczonego mogło skutkować zarówno obniżeniem, jak i zwrotem podatku od towarów i usług. Uprawnione zatem jest twierdzenie o zaliczeniu w koszty...

I FPS 2/05 - Uchwała NSA z 2005-09-12

Po dniu 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie podatnikowi podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed dnia 1...
maja 2004 r. na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

I SA/Łd 400/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-październik i grudzień 1999 r. 1...
kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł. odmówił R. K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999...

I SA/Łd 401/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-grudzień 2000 r. 1) uchyla zaskarżoną...
postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł.-Ś. odmówił R.K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000...

I SA/Łd 402/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-marzec 2001 r. 1) uchyla zaskarżoną...
postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł.Ś. odmówił R.K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty i marzec 2001...

I SA/Łd 404/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-07

1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. obniżenie podatku następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu...
, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 404/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-06-07

1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. obniżenie podatku następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu...
, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 399/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-11-30

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku od towarów i usług za okres luty-grudzień 1998 r. 1) uchyla...
postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł. odmówił R. K. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 1998...

I SA/Łd 987/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-02-15

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług oddala skargę Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika...
) podatku od towarów i usług wraz z odsetkami. Decyzją z dnia [...] Urząd Skarbowy Ł.-W. stwierdził niestnienie obowiązku w podatku od towarów i usług i orzekł o jego zwrocie...

I SA/Po 193/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-17

[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2001 r. o d d a l a s k a r g ę /-/J.Ruszyński /-/Wł.Zygmont /-/J.Małecki Decyzją z dnia...
[...] nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej po przeprowadzeniu postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za 2001 r. w Zarządzie 'A' określił tej jednostce...
1   Następne >   +2   +5   +10   100