Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 1179/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-07-03

i eksportu zewnętrznego. Podatek obrotowy naliczało osobno od obrotów z poszczególnych rodzajów działalności /kantory, usługi, handel/, a w zakresie handlu według stawek...
. o podatku obrotowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm./, która ograniczyła ustawowe zwolnienia od podatku obrotowego sprzedaży wyrobów i usług na eksport wyłączając...

SA/Po 1198/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-11-07

z tytułu podjęcia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług biurowych i usług handlowych /reklamy, pośrednictwa handlowego/. Następnie rozszerza zakres...
, a w dniu 22 września 1988 r. Urząd Miejski w G. W. rozszerza dotychczasowe zezwolenie na wykonywanie usług o pośrednictwo przy sprzedaży komisowej artykułów przemysłowych...