Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 26/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-03-06

ze sprzedaży gotówkowej nie nastąpiło bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży określonego towaru lub usługi. , Decyzje organów administracji obu instancji uzasadniały pominięcie...
zasadność skargi Franciszka Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Nowym Sączu z dnia 24 października 1983 r. w przedmiocie ustalenia miesięcznych zaliczek na podatki obrotowy...