Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 921/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-26

cywilnoprawnych, - z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżone decyzje...
. Nr [...] - odmawiającej stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 531 933zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji,, 2) z dnia [...] listopada...

I SA/Gl 366/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-18

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony...
w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł, W podstawie prawej rozstrzygnięcia wskazano art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

III SA/Wa 2469/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-11

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. oddala skargę III...
W. z dnia [...] stycznia 2011 r., którą odmówiono M. Sp. z o.o. (Skarżąca Spółka) stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z akt sprawy wynika...

III SA/Wa 2470/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-11

określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z akt sprawy wynika, że w dniu 2 października 2009 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. wpłynął wniosek...
Skarżącej Spółki o stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 686 626,00, który został pobrany przez notariusza przy sporządzaniu umowy...

I SA/Gl 368/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-18

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony...
w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł, W podstawie prawej rozstrzygnięcia wskazano art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 367/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-18

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz strony...
r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 68, poz. 450...

III SA/Wa 2701/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
oddala skargę Skarżąca - M. sp. z o.o. sp. k. w W., złożyła wniosek z [...] marca 2011r. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 92.056 zł...

III SA/Wa 962/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-15

Skarbowej w W. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Zaskarżoną...
1-3, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm., dalej: u.p.c.c.), utrzymał w mocy...

III SA/Wa 2700/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
oddala skargę Skarżąca - M. sp. z o.o. sp. k. w W., złożyła wniosek z [...] marca 2011r. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.333 zł...

III SA/Wa 1964/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

') zobowiązania podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 62.586 zł., w wysokości 84.480 zł. oraz w wysokości 54.864 zł., W sprawie przedstawiono...
następujący stan faktyczny., Wnioskiem z 15 października 2010 r. Skarżąca zwróciła się do NUS o stwierdzenie nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100