Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 608/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-09-21

w niniejszej sprawie co do tego, że czynności cywilnoprawne, dotyczące odpłatnego przenoszenia przez osoby fizyczne własności rzeczy w ramach wykonywanej przez nie działalności...
skarbowej /Dz.U. nr 45 poz. 226/ opłaty skarbowej nie pobiera się od czynności cywilnoprawnych dotyczących przeniesienia przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące...

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

którego pytanie prawne sformułowano - poza tymi planami., Decyzje te miały charakter czynności przygotowawczych do zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych na nieleśny...
Najwyższego:, 1. Czy przy nabyciu od Skarbu Państwa w drodze cywilnoprawnej działek stanowiących teren leśny, przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne letniskowe...