Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 16/87 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1987-12-31

stwierdzających czynności cywilnoprawne lub takich dokumentów przedstawionych w celu dokonania czynności materialnej, wreszcie od poświadczeń przez niego dokonanych...
właściwej rady narodowej obowiązani są jako płatnicy: 1/ notariusz - od sporządzonych przed nim dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne lub przedstawionych...