Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 67/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-20

interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) - dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną...
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki II, udziały Spółki I same w sobie nie będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż samo objęcie udziałów...

I SA/Gd 990/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-13

z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 maja 2016 r. ,nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Spółka 'A' Sp...
na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych., • Określona w akcie przekształcenia (uchwale zgromadzenia wspólników wnioskodawcy oraz umowie...

I SA/Gl 1054/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytową...

I SA/Gl 1055/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b §...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną - jest nieprawidłowe...

II FSK 2452/14 - Wyrok NSA z 2016-09-20

indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 r. Nr IPPBII/436-191/13/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok jest dostępny na stronie...
o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

I SA/Go 158/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] wydaną w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...
(wartość majątku) uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce kapitałowej jako kapitał zakładowy. Do spółki jawnej zostanie wniesiona wartość...

I SA/Kr 1862/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-19

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28.073,00 zł z tytułu powołania...
Pierwszego Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie wymiarowe dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku...

III SA/Wa 2524/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. nr IPPB2/4514-68/15-4/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę S. G., dalej...
jako Skarżący złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...

I SA/Bd 522/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-05

kosztów postępowania W złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych...
Wnioskodawcy nie podlegała podatkowi z uwagi na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Określona w akcie przekształcenia...

I SA/Go 339/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
organu I instancji z dnia [...] marca 2016r.m w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W rozpoznawanej sprawie, wystąpił ustalony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100