Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA 328/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej jest spłata pieniężna tytułem udziału w majątku spadkowym, podstawę wymiaru opłaty skarbowej stanowi wysokość tej spłaty...
/. Stosownie do art. 9 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych oraz od dokumentów stwierdzających te czynności stanowi wartość...